Siranee Kumjai กรุณาอย่ามอมเหล้า เพราะเราอยากเอาแบบมีสติ

กรุณาอย่ามอมเหล้า เพราะเราอยากเอาแบบมีสติ

เสียเงินให้กับเหล้า ดีกว่าเสียท่าเด้าให้คนไม่มีใจ

ใส่ใจไม่ปลอดภัยเท่าใส่ถุง

ถึงหน้าตาจะบ้านๆแต่ลีลามาตฐานอาเซี่ยนนะจ้ะ

นอกจากเลือดแล้วก็มีเธอนี่แหละที่มาหล่อเลี้ยงหัวใจเรา

นอกจากมอไซก็มีเธอนี่แหละ ที่เราอยากขึ้นค่อม

อยากเป็นเกงใน ไม่ได้อยู่ใกล้ใจ ใกล้ไข่ก่อยังดี

อยากกินเบียร์เย็นๆ อยากจับเอ็นอุ่นๆ

เสียเงินให้กับเหล้า ดีกว่าเสียท่าเด้าให้คนไม่มีใจ
โมเดล : Siranee Kumjai
ช่างภาพ : Karn Phumijitamon